Công ty TNHH Samsung Polymer (Việt Nam) là một công ty con thuộc Công ty TNHH Samsung Polymer Hàn Quốc  chuyên cung cấp các sản phẩm polymer để sản xuất đế giày, sơn chống thấm.

Được thành lập từ năm 2003 cho đến nay công TNHH Samsung Polymer (Việt Nam) đã ngày càng được mở rộng. Hiện tại, công ty đang đề ra mục tiêu trở thành một trong số những công ty hàng đầu về sản phẩm polymer trên thị trường.